Polskie organizacje polityczne i zawodowe | muzeum

Polskie organizacje polityczne i zawodowe

Organizacjami społeczno-politycznymi, których celem była obrona praw społecznych, kulturalnych i politycznych Polaków były: Gmina Polska (1921 r.) oraz konkurencyjny do niej Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku (1933 r.), którego hymnem była pieśń „My, Pierwsza Brygada”.
Jej celem było zaspokojenie potrzeb społecznych, oświatowych i kulturalnych ludności polskiej Wolnego Miasta Gdańska, niesienie pomocy materialnej i prawnej, uczestniczenie w wyborach do gdańskich ciał komunalnych i ustawodawczych, koordynacja działań wszystkich istniejących związków, stowarzyszeń i instytucji kulturalno-oświatowych, opieka nad turystami przybyłymi z Polski i polskimi emigrantami przechodzącymi przez port gdański, pośrednictwo w znalezieniu pracy i pomoc przy budowie kościołów polskich.
W celu koordynacji działań około 50 różnych polskich organizacji stowarzyszeń istniejących w Wolnym Mieście Gdańsku, powołano do życia Związek Towarzystw Polskich. Skupiał on 38 organizacji, w tym Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Związek Gospodarczy, Zjednoczenie Kupców i Przemysłowców, Polski Biały Krzyż, Czerwony Krzyż, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i inne.
23.05.1937 r., z połączenia Gminy Polskiej i Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku powstała Gmina Polska Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Miał walczyć o dobro kraju, w obronie języka polskiego i polskiej szkoły oraz o równouprawnienie z ludnością niemiecką. Jego organem prasowym był dwutygodnik „Straż Gdańska” oraz codzienny biuletyn informacyjny „Gryf”. Działacze Związku Polaków bezinteresownie organizowali opiekę społeczną, pomagali przy poszukiwaniu pracy dla bezrobotnych.


foto: 

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności